Şcoala cu clasele I-VIII Molnár Józsiás  a fost construită în anul 1979, datorită creşterii natalităţii.  Instituţia funcţionează din anul 1980 ca şcoală primară şi gimnazială, iar din anul 1990 preia numele  binecunoscutului   Molnár Józsiás, o personalitate importantă din viaţa politică, economică şi socială a oraşului Târgu Secuiesc.

Şcoala dispune de săli de clasă pentru fiecare grupă şi an, săli specializate, bibliotecă şcolară, şi totodată elevii au acces la o sală multimedia. Elevii se pot juca şi se pot recrea într-o curte spaţioasă şi prietenoasă, pe  un teren de fotbal asfaltat şi într-un parc de curând amenajat .


parkgyerekekkel park

În școala noastră funcționează clase tradiționale, de muzică. de step by step, și engleză intensivă.

osztalyban tornaora

În cadrul secţiei de muzică elevii pot opta pentru instrumentele pian, vioară, violoncel, chitară, flaut,  clarinet, trompetă, trombon. Programul alternativ Step by Step promovează metodele de predare - învăţare centrate pe copil, permite dezvoltarea copilului ca personalitate unică şi care cultivă respectul pentru valorile umanităţii, pentru drepturile fundamentale ale omului, pentru diversitatea tradiţiilor culturale.

În viaţa şcolii organizarea unor audiţii muzicale tematice e o tradiţie. Un astfel de spectacol artistic poartă numele de  În aşteptarea Crăciunului, unde atât micii artişti, cât şi profesorii lor păşesc pe scenă. Diverse activităţi extracurriculare completează conţinutul instruirii şi educaţiei, oferind elevilor programe atractive, relaxante şi de recreere. Astfel sunt organizate spectacole oferite de ansamblul de muzică şi dans popular, mini-concerte de muzică simfonică. Elevii clasei I step-by-step, în ficare an  participă la o serbare şcolară intitulată "Primele 100 de zile de şcoală".

Participarea la proiectele de educaţie pentru mediu şi dezvoltare durabilă, constituie o preocupare continuă a conducerii şcolii, astfel în anul şcolar 2008-2009 spaţiul verde al şcolii s-a dublat, şi a fost posibilă montarea coşurilor pentru colectarea diferenţiată a deşeurilor în clase şi în curtea şcolii.

Colectivul de elevi funcţionează în şcoala noastră în vederea realizării unor scopuri comune, ce implică unele norme comune, interacţiuni între acestea, ce se diferenţiază de alte ansambluri umane după funcţiile sau sarcinile urmărite.

Elevii şcolii noastre realizează semestrial, prin intermediul colectivului de redacţie şi coordonatori, revista şcolii intitulată sugestiv „Rikkancs”,  promovând astfel diferite abilităţi precum spiritul de echipă, evidenţiind importanţa cooperării în grup şi a planificării muncii colective, creative.